blog

Ik krijg een te hoge aanslag van de Belastingdienst, hoe los ik dit op?

18-06-2022

Je hebt van de Belastingdienst een aanslag ontvangen, die te hoog is. Wat kan je daaraan doen? Op die vraag gaan we in dit artikel in.

Definitieve belastingaanslag

Meestal ontvang je na een aangifte direct de definitieve aanslag. Het kan echter ook zijn dat je een voorlopige aanslag ontvangt. Daarna krijg je de definitieve aanslag, die vaak identiek is aan de voorlopige. De definitieve aanslag ontvang je binnen drie jaar vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar van aangifte.

Voorlopige aanslag

Een voorlopige aanslag vraag je zelf aan bij de Belastingdienst. De voorlopige aanslag geeft een schatting van het te betalen/ontvangen bedrag. Die inschatting is gemaakt op basis van de belastingaanslag die je over het afgelopen jaar hebt ontvangen. De uiteindelijke berekening ontvang je later.

Oneens met voorlopige aanslag

Als je het oneens bent met een voorlopige aanslag, dan kan je wijzigingen indienen. Dat kan online. Als de Belastingdienst het daarmee oneens is, dan ontvang je een afwijkingsbeschikking. Tegen die beschikking kan je bezwaar maken. Dat kan je doen voor de dagtekening van je definitieve aanslag of van de volgende voorlopige aanslag. Je dient je bezwaar schriftelijk in te sturen. Je ontvangt een bevestiging van ontvangst. Niet later dan 6 weken nadat je bezwaarschrift is ontvangen, verneem je het besluit van de Belastingdienst.

Correctiebrief

Als de Belasting afwijkingen in je aangifte waarneemt, dan word je een correctiebrief toegestuurd met daarin de correctie(s) en de reden(en) daarvan. Je krijgt de mogelijkheid om die brief te beantwoorden. Het kan echter ook zijn, dat je geen correctiebrief ontvangt en dat op de aanslag staat waarom is afgeweken van je aangifte. Een andere mogelijkheid is dat je een verzoek van de Belastingdienst ontvangt om informatie. Eventueel wordt dan je aangifte aangepast. Tenslotte ontvang je een definitieve aanslag.

Te laat voor bezwaar

In het geval je te laat bent om bezwaar aan te tekenen, dan kan je in bijzondere omstandigheden nog altijd een verzoek tot vermindering indienen Net als in het geval van een bezwaar wordt gekeken of je gelijk hebt. Als de Belastingdienst het met je bezwaar eens is, dan kan de aanslag ambtshalve worden verlaagd. Je ontvangt dan opnieuw een aanslag of een beslissing waarin de gewijzigde gegevens zijn meegenomen. Je kunt naar de Belastingdienst een verminderingsverzoek sturen binnen vijf jaar na het jaar van de aanslag, beschikking of betaling.

Onderbouwing van een bezwaarschrift

Het is vanzelfsprekend dat een goede onderbouwing van je bezwaar nodig is. Daarin hoort een verwijzing naar de belastingwet en hoe die volgens jou dient te worden uitgelegd. Het aanhalen van zaken uit de geschiedschrijving van het parlement en uit jurisprudentie helpt. Alle omstandigheden en feiten van grote betekenis dienen te worden genoemd. De hulp van een belastingadvocaat kan hierbij zeer nuttig zijn.

In beroep bij de rechtbank

Als je het niet eens bent de beslissing van de Belastingdienst, dan kan je in beroep gaan bij de rechtbank. Dat dient te gebeuren binnen zes weken na de uitspraak van de Belastingdienst. Voor de bijstand van een expert hierbij kan je contact opnemen met bijvoorbeeld FT-advocaten.

Vragen over dit artikel?