blog

Regel dit voordat je gaat verbouwen!

31-08-2022

Je wilt gaan verbouwen in je woning. Voordat je daaraan begint, dien je een aantal zaken te regelen. Als je onvoldoende spaargeld hebt, dan zul je een financiering moeten aanvragen. Als het gaat om de verduurzaming van je woning, dan kan de mogelijkheid bestaan dat je een subsidie kunt krijgen. Besteed je de verbouwing uit, doe je die helemaal zelf of schakel je hulp in? Welke hulpmaterialen en gereedschappen kan je te huren? Heb je een vergunning nodig? Wat je dient te regelen, hangt van het soort project en de aanpak daarvan af.

Financiering

Als je voldoende spaargeld hebt voor je verbouwing, dan hoef je dus niet achter een lening aan te gaan. Zo niet, dan zul je doorgaans daarvoor naar een bank stappen. Welk type financiering het beste past, hangt van je project af. We praten dan over de duur ervan en wanneer welke kosten moeten worden gemaakt. Je kunt kiezen voor een lening ineens of voor een doorlopend krediet. Laatstgenoemde past beter bij een langdurig project. Misschien kan je voor de financiering de meerwaarde van je woning gebruiken. Het kan zijn dat je bij de afsluiting van de hypotheek al rekening hebt gehouden met de kosten van een verbouwing. Als verduurzaming het doel van de verbouwing is, dan kunnen er subsidiemogelijkheden bestaan. Dan praten we bijvoorbeeld over isolatiemaatregelen, de installatie van een warmtepomp of de aansluiting op een warmtenet. Er zijn banken die zogenoemde groene leningen verstrekken.

Wie gaat de verbouwing doen?

Als we praten over een kleine verbouwing, je hebt voldoende tijd en je bent een goede klusser, dan kan je overwegen om het werk helemaal zelf te doen. Naast de financiering zal je alle benodigde materialen dienen te regelen. Bouwmaterialen schaf je aan. Dat geldt ook voor gereedschappen die je langdurig en/of vaker nodig hebt. Allerlei hulpmiddelen die je tijdelijk nodig hebt, kan je eventueel huren. Veel bouwmarkten bieden die mogelijkheid. Een verbouwing kan veel afval opleveren. Daarvoor een container huren in Amsterdam en veel andere plaatsen is bijvoorbeeld geen enkel probleem. Als je hulp inroept, dan kan het zijn dat die al gereedschappen heeft. Dan hoef je die niet te huren. Als je voor de complete verbouwing een aannemer in de hand neemt, dan zal die doorgaans voor alles zorg dragen.

Is een bouwvergunning vereist?

In algemene termen heb je een bouwvergunning nodig, als het verbouwen hinder voor mens en/of milieu kan opleveren. Voor isolatiemaatregelen is geen vergunning nodig. Aan de achterzijde van een woning is meer mogelijk zonder vergunning, dan aan de voorkant. Voor een kleine uitbouw van minder dan 4 meter aan de achterkant is normaliter geen vergunning nodig. Als we het hebben over een dakkapel, dan hangt het van het type ervan af of een vergunning is vereist. De gemeente gebruikt bouwvergunningen om zicht te houden op de veiligheid van een verbouwing en die te toetsen aan het Bestemmingsplan en de Welstandseisen.

Vragen over dit artikel?