blog

Wat zijn de voordelen van Virtual Reality trainingen?

14-04-2022

De toepassing van virtual reality voor trainingen heeft voordelen. Welke dat zijn? Daarover gaan we het in dit artikel hebben. Maar eerst gaan we in op wat virtual reality is.

Wat is virtual reality?

Virtual reality vertaalt zich in het Nederlands in virtuele werkelijkheid. Dat lijkt een contradictio in terminis. Want hoe kan de werkelijkheid virtueel zijn? Wat de term aanduidt, is dat je je verplaatst voelt in een andere wereld. Je zet een speciale VR-bril op en sluit je af van je omving. Aan de binnenkant van die bril zie je in plaats van brillenglazen een schermpje met beelden en middels een hoofdtelefoon of oordopjes hoor je geluiden die bij de getoonde beelden horen. Omdat je niet meer ziet en hoort wat er om je heen gebeurt, is de beleving dat je een andere wereld bent binnengestapt. Dat is een heel intense ervaring. Een VR-set komt bovendien met een handapparaat, waarmee je sturing kunt geven aan wat op het schermpje wordt getoond. Dat laatste is vergelijkbaar met een videospel.

Voordelen voor trainingen

De voordelen van VR training zijn onder meer de volgende:

  • Weinig afleiding. De cursist ziet namelijk alleen het beeldscherm en hoort (vrijwel) alleen geluid via de hoofdtelefoon of oordopjes. De training kan bij wijze van spreken in een volle huiskamer worden gevolgd.
  • Fouten hebben geen verdere tastbare gevolgen (misschien voor het ego). Je kunt virtueel met een auto een verkeersongeval hebben zonder dat er echte slachtoffers zijn of de auto daadwerkelijk beschadigd raakt.
  • Individuele en gerichte training. Doorgaans kan een cursist op diverse manieren door het trainingsmateriaal heen gaan, afhankelijk van de al aanwezige kennis en ervaring. Men kan desgewenst een deel van een VR training herhalen
  • De cursist heeft controle over de tijd en de plaats en over de lengte van de tijdsperiodes van het volgen van de training.
  • Er kunnen gemakkelijk gegevens worden verzameld over hoe de ontvanger op de training reageert. Er kan bijvoorbeeld worden aangegeven welk niveau de cursist heeft bereikt en/of welke zwakke en sterke punten zijn geconstateerd.
  • Een VR app laten maken doe je een keer en vervolgens kan die vele malen worden gebruikt. De kosten van een VR app laten maken kunnen dus over veel cursisten worden gespreid.
  • Niemand hoeft gebruik te maken van een vervoermiddel. Docent en cursisten hoeven namelijk niet in een leslokaal bijeen te komen. In dat opzicht is een VR training duurzaam.
  • Trainingen kunnen betrekking hebben op iets wat in de praktijk nog niet bestaat. Een voorbeeld hiervan is de training van piloten voor een vliegtuigmodel, dat nog niet is (af)gebouwd.
  • Trainingen kunnen praktisch moeilijk zijn uit te voeren en/of heel kostbaar zijn. Ook hier kunnen we naar de trainingen van piloten kijken. Men kan natuurlijk met een lesvliegtuig vliegen, wat op een gegeven natuurlijk zal gebeuren, maar brandstof en onderhoud zijn niet goedkoop.

Vragen over dit artikel?