blog

Schakel een advocaat in voor een passende schadevergoeding bij een bedrijfsongeval

27-08-2022

Een ongeluk kan zo ineens uit het niets komen. Helaas gebeuren er nog te vaak bedrijfsongevallen door machines of apparaten die niet veilig zijn ingesteld. Soms raakt de werknemer ernstig gewond of erger. De schade kan flink in de kosten oplopen. Naast medische kosten, ziekenhuisopnamen en herstel krijgt de werknemer ook vaak te maken met mentale problemen na een bedrijfsongeval. Een advocaat kan hulp bieden bij het uitkeren van een schadevergoeding van de tegenpartij die verantwoordelijk is voor het ongeval.

Waarom is het slim een advocaat in te schakelen bij letselschade op je werk?

Je kunt je werkgever aansprakelijk stellen als je ernstig letsel hebt geleden door een bedrijfsongeval. Een advocaat kan hierbij helpen. Gelukkig hebben veel werkgevers verzekeringen afgesloten voor bedrijfsongevallen. Maar niet elke werkgever wil de verantwoordelijkheid op zich nemen. Als er als gevolg daarvan een conflict ontstaat, kan een jurist voor meer opheldering zorgen tussen beide partijen. Als het tot een rechtszaak komt is deze meestal succesvol omdat de werkgever in de meeste gevallen wettelijk aansprakelijk is en op moet draaien voor de schadevergoeding.

Welke bedrijfsongevallen kunnen voorkomen?

Een bedrijfsongeval gebeurt op de werkvloer tijdens werkzaamheden binnen een organisatie. Veel ongevallen gebeuren met:

– Machines in een fabriek
– Hoogwerkers
– Gladde vloeren waarbij werknemers uitglijden
– Gebruik van apparaten waarbij brandwonden kunnen ontstaan
– Het inademen van giftige stoffen doordat er onvoldoende bescherming beschikbaar is
– Huid of oogletsel door werkzaamheden uit te voeren met giftige stoffen
– Scherpe materialen waardoor iemand gewond kan raken
– Heftrucks

De werkgever is altijd verantwoordelijk voor het juiste beschermingsmateriaal. Machines in een fabriek dienen dus ook veilig te kunnen worden bediend. De werkgever moet deze machines geregeld controleren op veiligheid en hier een intern veiligheidsprotocol voor opstellen. Hoogwerkers moeten stabiel zijn. Ze dienen ook aan alle Europese veiligheidsnormen te voldoen. Als er met water, olie of schoonmaakmiddel wordt gewerkt, moeten vloeren van rubbermatten of een antisliplaag zijn voorzien. Ook als iemand uitglijdt en zijn been breekt, ligt de verantwoordelijkheid dus bij de werkgever. In veel gevallen hebben werknemers dus recht op een vergoeding bij een letselschade bedrijfsongeval.

Een letselschadeadvocaat inschakelen

Een letselschadeadvocaat is gespecialiseerd in lichamelijke schade die door een ongeval is veroorzaakt. De advocaat zoekt uit bij wie de oorzaak ligt en welke partij er wettelijk aansprakelijk is voor het ongeval. Dit kan per situatie verschillen. Als de rechter oordeelt dat de verantwoordelijkheid bij de werkgever ligt, heeft de werknemer recht op een schadevergoeding. De verzekering van de werkgever kan hier op worden aangesproken. Soms is volledig herstel niet meer mogelijk. Denk aan een handicap of blijvende invaliditeit na een bedrijfsongeval. In dat geval kan de advocaat bekijken of de werknemer recht heeft op een extra vergoeding. Deze vergoeding heet ook wel smartengeld. Dit is een vergoeding voor de levenslange ziekte of aandoening die de werknemer aan het ongeval overhoudt. Als een werknemer komt te overlijden, kan de vergoeding aan de nabestaanden worden uitgekeerd. Een advocaat kan de volgende zaken nakijken:

– Onderzoeken of de werknemer recht heeft op een vergoeding
– Het berekenen, afdwingen en claimen van de schadevergoeding
– Berekenen van het smartengeld
– Eventueel medische specialisten inschakelen

Als er een conflict ontstaat over de aansprakelijkheid van een bedrijfsongeval is het dus verstandig om snel juridische hulp in te schakelen.

Vragen over dit artikel?